5 tips til at håndtere konflikter på arbejdspladsen

Svære situationer på arbejdet, modstridende interesser eller ubehagelig opførsel fra kolleger. Uoverensstemmelser på arbejdspladsen er uundgåelige. Ideelt set ønsker du at tage snakken, men hvordan gør du det uden at skade relationen? Eller værre, uden at gøre din kollega vred eller ked af det? Her er 5 tips til konflikthåndtering.

Definition af konflikt

Hvad er en konflikt egentlig, og hvornår betragter du det som en konflikt? Vi forbinder ofte dette ord med en diskussion, en argumentation eller en uoverensstemmelse, der er eskaleret til et punkt, hvor det synes umuligt at løse. Men det behøver ikke være sådan. Prøv at se på en konflikt fra en positiv vinkel. Ved at gøre det sænker du dine forventninger til, hvor svært det vil være.

Betragt uenigheder eller meningsforskelle som en nødvendig og sund måde at forbedre forholdet og samarbejdet mellem dig og din kollega. Gå altid ind i samtalen med hensigten om at finde en løsning sammen.

Nogle konflikter er mere udfordrende end andre. Når du håndterer et følsomt emne, der kan ophidse begge parter, er det vigtigt at nærme sig det forsigtigt. Hvordan kan du nærme dig en samtale uden at lade den eskalere unødvendigt?

#1 Hold det inden for teamet

At gå direkte til lederen med en konflikt vil underminere din kollegas position. Hold det kollega-til-kollega. Denne tilgang skaber respekt, tillid og en åben atmosfære, der bidrager til at finde løsninger. Hvis konflikten kan løses uden at involvere lederen, så gør det!

Hvis du er leder og modtager en klage fra en medarbejder om en anden kollega, skal du altid tjekke, om alt er blevet gjort for at løse problemet internt i teamet, før du griber ind og mægler.

#2 Definér problemet

Før du går ind i konflikten, skal du klart forstå, hvad du ønsker at opnå med samtalen, og hvordan du er kommet til dette punkt. Gør først problemet klart og konkret for dig selv. Vælg et øjeblik, hvor følelserne ikke er overvældende. Dette giver dig mulighed for roligt at identificere, hvor problemet ligger. Det er vigtigt at minimere negative tanker, der nemt kan sløre din dømmekraft.

Hvad er det ideelle resultat? Prøv at visualisere det på forhånd og giv dig selv noget positivt at stræbe efter under samtalen.

#3 Vælg neutral grund

Du har sandsynligvis selv oplevet en situation som denne: At blive kaldt ind på et kontor eller i et mødelokale. Husker du, hvad du følte? Var du ubekymret og afslappet, eller trådte du ind med hjertebanken og en knude i maven?

Stedet, hvor samtalen skal ske, betyder noget. Undgå formelle møder, når det er muligt, og vælg f.eks. en kop kaffe på et neutralt, men afskærmet område. Når alle føler sig komfortable og godt tilpas, er der mindre risiko for frygt eller følelsesmæssige reaktioner.

#4 Balancer følelser og logik

Du har fundet et neutralt og uformelt sted til en samtale og har en klar forståelse af problemet. Hvordan tilgår du samtalen? Nøglen er at finde den perfekte balance mellem din logiske og følelsesmæssige sans. Når der er for meget af noget af dette, fører det ofte til en utilfredsstillende konklusion for begge parter. Sørg derfor for at være så klar og faktuel som muligt, samtidig med at du tager hensyn til dine egne og din kollegas følelser.

Vær opmærksom på, at hver situation kræver forskellige mindset. Tilpas dig derefter og husk, at en rent faktuel tilgang ikke tager hensyn til dine kollegers følelser og behov.

#5 Stræb altid efter empati

At sætte dig selv i skoene på den person, du tager uoverensstemmelsen op med, er en metode til at opnå en fredelig løsning. Lyt opmærksomt til de årsager og omstændigheder, som den anden person deler, og tag dem med i din betragtning, når du formulerer en løsning. Når du gør dette, vil begge parter føle sig hørt og forstået.

At finde en løsning sammen er målet

Det, der ofte sker i langvarige konflikter på arbejdspladsen, er, at man mister overblikket over, hvad man ønsker at opnå. Målet bør altid være at finde en løsning i stedet for blot at diskutere et problem, der kan opstå igen senere.

En god løsning skal være passende og mulig at gennemføre for begge parter. Så foreslå ikke blot en løsning, men arbejd sammen om at bestemme, hvordan I vil bevæge jer hen imod den. Sæt ikke deadlines for, hvornår ændringen skal implementeres, men lad den anden person vide, at du vil støtte vedkommende undervejs. Gør det klart, at du er til rådighed for spørgsmål og rådgivning. På denne måde forebygger du også fremtidige konflikter.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Seneste blogposter
Følg os på