Søg
Close this search box.

Faren ved gruppetænkning: Genkender du de 8 symptomer?

Hvor ofte lægger du dine modsatrettede holdninger og meninger til side i et møde, fordi du ikke ønsker at forstyrre harmonien i gruppen? Eller siger du til dig selv: “Er jeg den eneste, der tænker sådan?”

Fænomenet, hvor ønsket om enighed vejer tungere end en kritisk vurdering af fakta, kaldes gruppetænkning. Teorien om “gruppetænkning” blev udviklet i 1970’erne af den amerikanske psykolog Irving Janis. Men hvordan genkender man gruppetænkning?

“Groupthink is a thinking style in which the tendency to reach quick agreement impairs the members’ ability to give alternative options a fair chance.”

– Psykolog Irving Janis

Gruppetænkning opstår primært som følge af overdreven brug af hierarki, en instinktiv trang til at undgå afvigende meninger og en ønske om at opretholde harmoni.

Risikoen er, at der i beslutningsprocessen ikke er plads til alternative synspunkter, kritik eller fakta. Gruppen overbeviser sig selv om en fælles retning, uanset fakta. “Er vi alle enige her?” Her er de 8 symptomer:

#1 Illusion om uovervindelighed
Gruppens medlemmer ignorerer klare farer, tager ekstreme risici og er overdrevent optimistiske. “Det vil aldrig ske for os; vi er meget bedre forberedte, end de var.”

#2 Kollektiv rationalisering
Gyldige indvendinger fra gruppens medlemmer rationaliseres væk eller underspilles. Gruppens fælles tro vejer tungere end individuelle indvendinger.

#3 Illusion om moral
Gruppens medlemmer mener, at deres beslutninger er moralsk korrekte, og de ignorerer etiske konsekvenser af deres beslutninger. “Lad os tage den svære beslutning nu; det bliver bedre senere.”

#4 Overdreven brug af stereotyper
Gruppen opbygger negative stereotyper om eksterne rivaler, såsom eksterne eksperter. “Det er for kompliceret for dem.” “De kender ikke vores branche lige så godt, som vi gør.”

#5 Presset til enighed
Gruppens medlemmer udøver pres på enhver i gruppen, der går imod gruppens retning. For eksempel ved at fremlægge argumenter imod gruppens idéer, illusioner eller forpligtelser.

#6 Selvcensur
Gruppens medlemmer holder forskelligartede synspunkter og modargumenter tilbage. “Lad være med det, de vil ikke høre det.”

#7 Illusion om enstemmighed
Nogle af gruppens medlemmer tror fejlagtigt, at alle er enige i gruppens beslutning. Stilhed opfattes som enighed. “Alle er med på det her!” “Den der tier, samtykker.”

#8 Modstand mod forandring
Nogle medlemmer påtager sig rollen som beskyttere af gruppen ved at tilbageholde eller censurere ufordelagtig information, der kan true følelsen af gruppesikkerhed og enighed. “Du gør det bare mere kompliceret på den måde; du forårsager forsinkelser.”

Kilde: Bogen “Gruppetænkning” af forfatter Irving Janis, Wikipedia.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Download vores e-bog
Lær hvordan du bliver mere selvsikker med vores gratis e-bog Kunsten at sige fra og – til.
How2Lead® kurset
Ledelse er et håndværk, der kan læres. Kickstart din ledelseskarriere med vores grundkursus.
Seneste blogposter
Følg os på