Faglige kompetencer

Kun anerkendte koncepter og ledelsesværktøjer

Ingen modeluner. Vi har truffet et bevidst valg om, at vi ikke ønsker at have alt muligt på hylderne. Vi fokuserer i stedet der, hvor vi ved, at vi er eksperter, og vi bruger udelukkende ledelsesværktøjer og koncepter, som vi ved virker ude i den rigtige verden. 

Vi tilbyder derfor kun træning og sparring inden for:

Assertiv kommunikation

Assertiv kommunikation er genvejen til, at du som leder, medarbejder, projektleder, forhandler mm. kan opnå det, du vil, samtidig med at du bevarer gode, respektfulde relationer.

Forhandlingsteknik

Forhandling er en del af hverdagen – prioritering, tidsplaner og ressourcer er blot nogle af de ting, som stort set alle forhandler dagligt.

Coaching-/spørgeteknikker

Vi arbejder med coaching som et ledelsesværktøj og dermed en metode, hvor fokuspersonen hjælpes til at åbne for egne potentialer og derigennem maksimerer sine præstationer i arbejdslivet.

Forandringsledelse

Vores koncept til forandringsledelse er udviklet i samarbejde med Steen Hildebrandt og Søren Brandi og baseret på John P. Kotters teoretiske fundament.

Konflikthåndtering

Inden for konflikthåndtering lærer du dels at identificere forskellige typer af konflikter – det er nødvendigt for, at du kan vælge den rette metode til at løse dem.

Personlig effektivitet

Du får klarhed over din personlige effektivitet som leder inden for 12 jobrelaterede kategorier, og du får anvist en række forbedringsområder og fremgangsmåder, hvormed du kan højne din effektivitet.

Situationsbestemt ledelse

Essensen i teorien er, at en leder for at optimere sin medarbejders performance på en given opgave skal kunne fastlægge medarbejderens kompetence i relation til opgaven og indrette sin ledelsesstil, så den matcher denne.

Vanskelige samtaler

Den vanskelige samtale varierer fra person til person – det, der føles vanskeligt for dig, er således ikke nødvendigvis en udfordring for andre. Når temaet er vanskelige samtaler på vores kurser, arbejder du derfor også med netop din vanskelige samtale.

God selv- og menneskeindsigt

Hvis det er relevant, kombineres træningen og sparringen med personprofiler, som giver en god selv- og menneskeindsigt – hertil bruger vi selvfølgelig også kun velafprøvede værktøjer som eksempelvis DiSC Person Profil, Insights Discovery Personprofil, MBTI og vores egen 360 graders analyse, der udarbejdes med et spørgeskema baseret på det specifikke formål med træningen/sparringen.

Metoderne gør forskellen

Med undtagelse af Influence-modellen tilbyder flere af vores kolleger i branchen de samme eller tilsvarende værktøjer, som vi gør. Derfor er det nærliggende at tro, at resultatet så også må være det samme, uanset hvem man samarbejder med. Vi mener imidlertid, at værktøjerne i sig selv er uden værdi. Det er måden, de bruges på, der er afgørende.

Vi påstår ikke, at vi er bedre eller dygtigere end alle andre i branchen, men vi tror, at vores metoder er unikke, og vi ved med sikkerhed, at vi gør tingene på vores helt egen måde. Træningen og den direkte personlige feedback gør, at værktøjerne kommer helt ind under huden allerede på kurserne hos os, så de er nemmere at tage i brug i hverdagen.