Forandringsledelse

Succesfuld forandringsledelse

Vores koncept til forandringsledelse er udviklet i samarbejde med Steen Hildebrandt og Søren Brandi og baseret på John P. Kotters teoretiske fundament.

Konceptet præsenterer en rammemodel med værktøjer til forandringsledelse, der sikrer overensstemmelse mellem de organisatoriske forandringer og de personlige transitioner. For det er oftest de personlige transitioner og dermed det, som forbindes med de organisatoriske forandringer, som er den største udfordring, når det kommer til succesfuld forandringsledelse.

Rammemodellen og værktøjerne er samlet i en overskuelig og fyldestgørende arbejdsmanual, som du efterfølgende kan anvende som drejebog ved dine egne forandrings- og udviklingsprocesser, idet den guider dig igennem alle faser fra planlægning til gennemførelse til evaluering.

Træning i forandringsledelse er en del af kurset How2Lead, og det kan være et emne på et internt kursus afholdt for din organisation.