Situationsbestemt ledelse

Brug altid den mest passende ledelsesstil

Fundamentet er modellen udviklet af Paul Hersey og Center for Leadership Studies, Inc.

Essensen i teorien er, at en leder for at optimere sin medarbejders performance på en given opgave skal kunne fastlægge medarbejderens kompetence i relation til opgaven og indrette sin ledelsesstil, så den matcher denne.

En medarbejders kompetence forstås som dels evne (viden, erfaring, færdigheder) og dels villighed (selvtillid, engagement, motivation) i relation til opgaven. Der er fire mulige kompetenceniveauer, som hver har en særskilt ledelsesstil tilknyttet.

I forbindelse med situationsbestemt ledelse vil du dels lære at identificere en medarbejders kompetenceniveau, og dels vil du få træning i at anvende den matchende ”fortællende”, ”forklarende”, ”støttende” henholdsvis ”delegerende” ledelsesstil, så du dækker ledelsesbehovet hos din medarbejder.

Træning i situationsbestemt ledelse er en del af kurset How2Lead, og det kan være et emne på et internt kursus afholdt for din organisation.