Influence-modellen®

Oprindelsen af Influence- modellen®

I Danmark har vi i Learn2Lead eneret på at bruge Influence-modellen og udbyde Power2Influence®.

Internationalt anvendes Influence-modellen over hele verden af vores flere end 30 samarbejdspartnere. Tilsammen har vi brugt den til at øge den positive, personlige gennemslagskraft hos flere end 1.500.000 mennesker, så de nu når flere mål og skaber bedre resultater, samtidig med at de bevarer respektfulde relationer med dem, de influerer undervejs.

Influence-modellen er en del af det teoretiske fundament til kurset Power2Influence®, som øger din positive, personlige gennemslagskraft. Influence-modellen er udviklet ved de amerikanske universiteter Yale og MIT i 1970’erne, og den er i dag en del af pensum til MBA-studiet på Harvard Business School.

Det var David Berlew, som havde et professorat hos MIT, og Roger Harrison, som havde tilknytning til Yale, der i 1970’erne studerede, hvordan mennesker øver indflydelse på og påvirker hinanden. Indledningsvist var afsættet udelukkende deres egen interesse i at få større gennemslagskraft og blive mere effektive, men snart bredte interessen sig til venner og kolleger, som de indviede i deres studier og trænede i, hvordan de kunne opnå større personlig gennemslagskraft.

David Berlew og Roger Harrison fandt frem til, at personlig gennemslagskraft kræver respekt og fleksibilitet i den adfærd, hvormed du søger indflydelse, således at du har flere tangenter at spille på i dialogen med andre. For det, der virker i en situation, giver ikke nødvendigvis resultater i andre sammenhænge. Herudfra udviklede de Influence-modellen med dens fire indflydelsesstile, som sikrer, at du både når dit mål, og at relationen til dem, som du influerer undervejs, forbliver intakt og respektfuld.

Træning i Influence-modellen er en del af kurset Power2Influence, som vi afholder som åbent kursus og også kan afholde som et internt kursus i din organisation. Du kan læse mere om mulighederne her.