Persondatapolitik

I Learn2Lead værner vi om dine personlige data, og vi er meget opmærksomme på, at vi kun indsamler og opbevarer de data, der er nødvendige for, at vi kan yde en god service overfor dig. Denne persondatapolitik forklarer, hvem vi er, hvordan du kan kontakte os, og hvilke data vi indsamler samt formålet hermed. Desuden finder du en liste over tredjepart, som vi kan overlade data til.

​Hvem er vi?
Når vi i det følgende refererer til “os”, “vi” og ”vores”, betegnes Learn2Lead A/S. Vores kontaktoplysninger er:

Learn2Lead A/S
Vesterbro 18
9000 Aalborg
CVR: 31172292

Hvis du vil i kontakt med os vedr. persondataforordningen (GDPR), kan du ringe til os på tlf. +45 70 10 71 60 eller sende en e-mail til [email protected].

Hvilke data indsamler vi om dig?
Afhængig af hvordan vi kommer i kontakt med dig, beder vi om følgende data fra dig, som vi registrerer:

– Dit navn
– Din e-mailaddresse
– Dit telefonnummer
– Din stillingsbetegnelse

Hvis du deltager på vores kursus Power2Influence, får du adgang til en hub, hvor vi også lagrer de beskrivelser af den adfærd, hvormed du søger indflydelse, som udarbejdes af dig henholdsvis de personer, som du involverer i 360 graders analysen.

Sådan bruger vi dine data
Vi bruger kun dine data, når vi lovmæssigt har hjemmel til det. Hovedsageligt er det for at:

– Yde den optimale service til dig
– Overholde lovmæssige forpligtelser
– Pleje vores retmæssige interesser, hvor disse ikke konflikter med dine interesser eller er i strid med dine rettigheder

Cookies
Cookies og lignende teknologi på vores hjemmeside gør det muligt for os at indsamle oplysninger om dig og din interaktion med hjemmesiden, for eksempel om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger, din IP-adresse, din netværkslokation, hvilke links du har klikket på, hvilket device du surfer fra mm. Formålet er at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion samt foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting.

Hvor længe opbevarer vi dine data?
Vi opbevarer kun dine data så længe, som det er relevant for at give dig den aftalte service og leve op til vores juridiske og regnskabsmæssige forpligtelser samt den kontrakt, som vi har indgået med dig eller din arbejdsgiver.

Når vi skal afgøre, hvor længe det er relevant, at vi opbevarer dine data, tager vi deres omfang, karakter, følsomhed, risikoen ved en eventuel uautoriseret brug eller offentliggørelse i betragtning. Desuden er vores formål med at indsamle de pågældende data, og om vi kan indfri dette på anden vis naturligvis også en del af overvejelserne sammen med eventuelle lovmæssige krav.

I nogle tilfælde anonymiserer vi dine data, så de ikke længere kan forbindes med dig, og vi kan således bruge dem uden yderligere samtykke.

Når vi ikke længere anser dig for at være kunde ved os, sletter vi dine data i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Vi opbevarer navn og kontaktinformation på kursusdeltagere i 5 år, idet det er i dette tidsinterval, at vi har erfaring for, at kursusdeltagere kan kontakte os igen for at få yderligere coaching mm. i forlængelse af et kursus. Desuden er det i overensstemmelse med, hvor længe regnskabslovgivningen foreskriver, at vi skal opbevare disse data.

Videregivelse af data
Der er situationer, hvor vi må videregive dine data til tredjepart, der behandler oplysningerne på vores vegne for, at vi enten kan yde dig optimal service, eller hvor vi retmæssigt må gøre det ud fra vores egne interesser.

Vi anvender tredjepart til blandt andet teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting. Tredjepart er i denne henseende også et eventuelt kursussted, som vi videregiver dine data til for, at de kan fakturere opholdet.

Vi har naturligvis en databehandleraftale med enhver tredjepart indenfor EU.

Vi benytter også tredjepart, der er etableret i USA. Det drejer sig om:
Google Analytics v/ Google LLC
MailChimp
SurveyMonkey Inc.
Zendesk

De fornødne garantier for overførsel af data til USA er sikret gennem ovennævntes certificering under EU-U.S. Privacy Shield.

Vi tillader aldrig, at en tredjepart må bruge dine data for sin egen vindings skyld.

Jf. databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine data (oplysninger).

Du har ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Du har ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, førend vi almindeligvis ville slette dem.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine oplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse oplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Ret til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine oplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Ret til at klage
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine oplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail [email protected] eller tlf. +45 33 19 32 00.

Opdateringer til denne persondatapolitik
Vi forbeholder os ret til at opdatere denne persondatapolitik til enhver tid. Vi giver dig besked, hvis vi foretager væsentlige ændringer. Vi vil også give dig besked, hvis der sker væsentlige ændringer i den måde, hvorpå vi behandler dine personlige data.